VIII. KATONAI BOJLIS KUPA

Vadkan tó, Cserhátsurány

 1. július 18-22.

A Bojlis verseny szabályai

 • A versenyen 2 vagy 3 fős csapatok vehetnek részt! A csapatok mindegyik tagja teljes értékű résztvevő
 • A verseny időtartama 72 óra! (Kezdete: 2021.07.19. – 0700, Vége: 2021.07.22. – 0700)
 • Maximálisan 18 csapat nevezését tudjuk elfogadni!
 • A csapatok érkezése és regisztrációja 2021. július 18-án (Vasárnap), 16.00 óráig történik a Tóra vezető utca elején található fogadó udvarán.
 • A horgásztó három („egyenlő esélyekkel bíró”) szektorra lesz bontva! (A szektorok a csatolt képen láthatóak!) Szektoronként 6-6 horgászhely lesz kijelölve! A verseny végeredménye a különböző („A”, „B”, „C”) szektorban részt vevők között fog eldőlni! Ezáltal egy csapatnak csak „5 ellenfele” lesz! Minden szektor első helyezettje lesz jutalmazva!
 • 15 vagy kevesebb csapat jelentkezése esetén a szervező a sorsoláskor szavazásra bocsájtja, hogy a három szektorban melyik szektorok kerüljenek-e összevonásra. Ezt a csapatok többségének döntése alapján mindenki köteles elfogadni!
 • A horgászhelyek sorsolása:
  1. A beérkezett jelentkezési sorrendben kerül kihúzásra a helyválasztási sorrend.
  2. Ezen sorrend alapján a második körben a csapat kisorsol 1 horgászállást és 10 másodperc alatt eldönti, hogy azon helyen szeretne-e horgászni, vagy sorsol egy másikat a három kijelölt szektorból.
  3. Ha letelik a 10 másodperc és a csapat nem tudott dönteni, akkor azon a helyen fog versenyezni és nem sorsolhat másik helyett!
 • Abban az esetben, ha váratlan körülmény (pl. időjárás) miatt a versenyt idő előtt le kell zárni, az alábbiak szerint kell eljárni:
  1. Ha a versenyből eltelt idő nem érte el a 36 órát, a versenyt az adott évben meg kell ismételni.
  2. Ha a versenyben eltelt idő meghaladta a 36 órát, abban az esetben a lefújáspillanatában elért eredmények alapján kell végeredményt hirdetni.

A fent leírtak alapján mindkét esetben a csapatokat ért erkölcsi és/vagy anyagi kárért, kártérítési igényt a csapatok nem támaszthatnak, azokért a szervezők, a tavat üzemeltetők felelőségre nem vállalnak!

 • Csapatonként összesen 4 horgászbot, botonként 1db horog engedélyezett hajszálelőkés készségen! A horgászatra alkalmazott „bojlis” botok 2 – 3,5 lbs dobósúly tartományban lehetnek, 2.7 m – 3,96 m közötti hosszban! Feederbotok, picker-, pergető-, matchbotok alkalmazása TILOS! A behúzás NEM engedélyezett! Etetéshez használható tetszőleges bot!
 • A versenybe csak a ponty és az amur számít, 5 kilogrammos egyedsúly felett!
 • A versenyt a csapatok 7 legnagyobb fogása alapján díjjazzuk!
 • A verseny idején kötelező eszköz csapatonként: minimum 6 db (javasolt több!) pontyzsák, minimum. 80 cm-es merítő, nagyméretű pontymatrac, vagy pontybölcső, valamint sebfertőtlenítő a halak számára! A halak kíméletes kezelése érdekében a pontymatracot meg kell nedvesíteni a hal ráhelyezése előtt! Egy pontyzsákban csak egy hal tárolható! Minden csapat úgy készüljön, hogy a halakat el tudja tárolni a mérlegelések között!
 • A verseny idején horgászni (csalizni) csak és kizárólag hajszálelőkére kötött bojlival és/vagy pellettel lehetséges! Magvakkal és tigrismogyoróval kifejezetten TILOS! Plasztik, műanyag csali utánzatok, parafa (kivéve a horogcsaliba, őrleményként bedolgozott formába!) csalizásra. kikönnyítésre, lebegtetésre halvédelmi okból nem alkalmazható! Ezt ellenőrizni fogjuk, az ettől eltérő csalizást első esetben 30 kilogramm levonással, második esetben kizárással bünteti a versenybíró!
 • Élő csali használata TILOS!
 • A verseny ideje alatt etetni bojlival, pellettel, és más egyéb főzött szemes terménnyel kizárólag partról lehet! Tigrismogyoró használata csak etetésre engedélyezett!
 • Tilos a methodmix – stickmix használata! Minden más egyéb, nem kifejezetten halak etetésére gyártott anyaggal (pl.: kutyatáp), vagy nyersen áztatott terménnyel etetni tilos! Ezt a verseny közben ellenőrizni fogjuk.
 • Etetőkosár, bordás ólom, pasztaólom és method kosár használata TILOS! Etetőanyag, használata tilos! A csali pasztával bevonható.
 • A Spomb, etetőrakéta, kézi csúzli és dobócső használatára időkorlátozás nincs.
 • A Bojli, pellet, főzött szemes termény vízbe juttatása, kizárólag Spomb, etetőrakéta, dobókanál, kézi csúzli, dobócső és PVA termékek használatával lehetséges.
 • Fonott főzsinór, fonott dobóelőke használata tilos! Fonott zsinór csak horogelőkeként használható. Leadcore használata engedélyezett (max. 1 méter!). Az egész tavon kizárólag olyan végszerelék használható, amelyet a hal egy esetleges szakítás után könnyen elhagy.
 • Csónak használata nem engedélyezett! A halradar használata, és tapogató rúd alkalmazása nem engedélyezett! Csónakkal, illetve a tóba besétálni a beszakadt szerelékekért, Spomokért, etetőrakétáért, stb. bemenni tilos és a verseny ideje alatt nem engedélyezett!!!
 • Csapatonként 2 db marker használata engedélyezett, illetve mindenki saját részére a kijelölt szektorán belül egy világító bója (mindenki saját maga biztosítja!), „központilag” (a verseny szervezőkkel közösen) kihelyezhető, nem kötelező.
 • A verseny ideje alatt szakál nélküli, vagy fogóval lenyomott szakállú horgot használjunk, aminek a legkisebb mérete: 6-os
 • A megakasztott hal kiemelésében segítség igénybe vehető! A segítség lehet a segítő, vagy a szomszédos csapat tagja (ha vállalja)!
 • A verseny lefújása előtt megakasztott hal még beleszámít az értékelésbe, ha azt a lefújást követő 20 percen belül megszákolják!
 • Sebfertőtlenítésre kizárólag a Nash Medi Carp Ultra típusú sebkezelő használható. A szer megvásárolható az ügyeletes halőrnél. A sebkezelés elmulasztása a megadott sebkezelővel súlyos szabályszegésnek minősül, mely a versenyből azonnali kizárást eredményez!
 • Sérült, beteg halat azonnal jelenteni kell, lemérésre kerül, beleszámít a fogásba! Ha a kifogott hal elpusztul, akkor azt nem mérlegeljük, és pénzbüntetést von maga után melyet a Tógazda szab ki! Csak élő halat áll módunkban értékelni! Azt a csapatot, amely saját hibájából több hal pusztulását okozza, a szervezők a versenyből kizárhatják, és az okozott kár megtérítésére kötelezhetik!
 • A kifogott halakat mérlegelésig sértetlenül kell tárolni, nagyméretű pontyzsákban, megfelelő vízmélységben! Egy pontyzsákban csak egy hal tárolható!
 • A mérlegelést és a fogási lapot a mérlegelők vezetik, illetve a fogási naplót a csapat tárolja és szárazon tartja a pontos fogás vezetése érdekében!
 • A mérlegelés mindenkinek a saját horgászhelyén történik! A kifogott halat a mérlegelők hitelesítik! Mérlegelés, bejegyzés, és fotózás után a halat kíméletesen vissza kell engedni!
 • Ragadozó hal fogása esetén, a halat azonnal, kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe, nem számít az összfogásba!
 • A horgászhelyen bevetett készségeknél a csapatból 1 főnek mindig jelen kell lennie!
 • A mérlegelők folyamatos tájékoztatást tudnak adni a verseny állásáról. Saját fogásait, a horgászhelyén tartott fogási naplón minden csapat nyomon követheti.
 • A helyezési sorrend a csapatonként kifogott 7 legnagyobb halak összsúlya alapján kerül megállapításra! Azonos összsúly esetén a legnagyobb kifogott hal súlya dönt.
 • A horgászállások gépjárművel közelíthetők meg.
 • A sátrak, személyes dolgok elhelyezése, közvetlenül a horgászhelyeken lehetséges!
 • A horgászhelyet szolid fénnyel kötelező megvilágítani, viszont a villogó jelzőfény használata tilos!
 • A tóban fürödni TILOS! Fárasztás, illetve haltárolás céljából a vízbe maximum combig lehet bemenni!
 • A csapatok a tó területén található faházakat, azok előterét/teraszát NEM HASZNÁLHATJÁK!
 • A tűzrakás a kijelölt tűzrakó helyeken, felelős magatartás mellett engedélyezett!
 • A versenybíró és a szervezők kérését, utasítását minden versenyző köteles végrehajtani!
 • A személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk!
 • A verseny befejezésével a horgászhelyet tisztán, rendezetten szabad elhagyni! Az összegyűlt szemetet minden versenyző köteles nejlonzsákban elszállításra előkészíteni!
 • A szabályok be nem tartása, a horgászhoz nem méltó viselkedés, illetve a hallal való kulturálatlan bánásmód a versenyből való azonnali kizárást von maga után!
 • A versenykiírásban nem szabályozott, vagy egyéb felmerülő kérdésekben, a szervező a helyszínen dönt és ad választ! Döntését a versenyzők kötelesek elfogadni!
 • Látogatók reggel 08:00 és esdte 18:00 között fogadható a tó területén 1000 Ft/alkalmanként! Éjszakára csak a versenyzők és a szervezők maradhatnak! A vadaspark területén, a kapuk zártságáért a szervezők kötelesek gondoskodni.
 • A versenyen résztvevők vállalják, hogy az eredményhirdetésen részt vesznek, társaikat és a szervezőket ezzel megtisztelik!
 • A második részlet megfizetését követően a nevezési díjat visszaadni/visszautalni nem áll módomban!
 • A Versenyzők a nevezési díj első részletének kifizetésével elfogadja a verseny szabályait.
 • A szervező vállalja, hogy a versenyt nem halasztja el (kivéve rendkívüli helyzetben!) és megtartásáról a nevezett csapatok felé garanciát vállal!
 • A nevezést csakis az első részlet kifizetését követően lehet figyelembe venni, ami sorrendje a sorsolásnál fontos!