Szabályzat

Vadkantó tó tartózkodási- és horgászati szabályzata

Érvényes 2024. január 01-től

Általános szabályok:

   1. A vadaskert teljes területén a maximálisan megengedett sebesség 5 km/h
   2. A tóban fürdeni TILOS!
   3. Horgászati céllal robbanómotor használata TILOS, csak elektromos motor használható
   4. Lakóautó, lakókocsi, sátor használata engedélyezett
   5. A környéken élő állatok védelmében TILOS a felcsalizott szerelékeket szabadon tárolni, csak zárt dobozban vagy sátorban. A vadállatok etetése, befogása, fogságban tartása szigorúan TILOS!!!
   6. TILOS a növényzet ritkítása, valamint az állatvilágban történő károkozás
   7. TILOS a csikkek, maghéjak és egyéb szemetek szétdobálása
   8. A horgászhelyeket mindenki köteles tisztán hátrahagyni. 48 órát nem meghaladó horgászat esetén a keletkezett hulladék tárolásáról és annak elszállításáról mindenki köteles gondoskodni. 72 órás vagy azt meghaladó horgászat esetén lehetőség van bekötött szájú zsákban (minimum 35 liter, maximum 160 liter) az ügyeletes halőr részére 1.000 Ft/zsák díj ellenében átadni a keletkezett kommunális hulladékot.
   9. Tűzrakás, grillezés engedélyezett a horgászhelyeken, a tűzvédelmi előírások betartása mellett és csak az arra kialakított tűzrakó helyen. Tűzgyújtás esetén min. 10 literes vödörben vizet kell elhelyezni az oltáshoz. TILOS a tó körül fát gyűjteni és azt elégetni.
   10. 16 éven aluliak csak felnőtt kísérővel tartózkodhatnak a vadaskertben
   11. Kutyát a tó területére csak pórázzal, szájkosárral lehet behozni, szabadon engedni TILOS. Más állatok behozatala szigorúan TILOS.
   12. Horgászhelyek foglalása minimum 48 órára lehetséges
   13. Állásainkat minimum két fő horgász foglalhatja. Ez alól kivétel a Gáti 2-es (6-os) és a Sebi állása (1/2 10-es) állások.
   14. A horgászhelyeket adott nap 13.00 órától lehet elfoglalni, távozáskor adott nap 12.00 óráig kell elhagyni.
   15. A felszerelés kipakolása után a személygépjárműveket a kijelölt parkolókban kell leállítani. A horgászat csak a gépjárművek parkolóban történő leállítása után kezdhető meg. Kipakolás idején a kialakított szilárd burkolatú részeken engedélyezett a megállás. A füves részekre csak nagyon indokolt esetekben engedélyezett a ráhajtás. Nedves, felázott (csapadékos) időben TILOS a füves részekre gépjárművel behajtani. A kipakolásra 1 óra időtartam áll rendelkezésre.
   16. 1-5 állások a gát déli végén, a 6-1/2 10 állások a gát északi végén, 10-12 állások a bejárat mellett kialakított parkolóban tárolják járműveiket. 14-15 állás járműveit az út mellett tárolja.

 

   1. Az itt tartózkodás alatt a tó területét naponta egy alkalommal lehet elhagyni, 10.00-14.00 közötti időszakban. Ezen szándékot az ügyeletes Halőrrel kell leegyeztetni a távozási szándék előtt legalább 2 órával
   2. A tó egy vadaskert területén fekszik. A saját testi épségének megóvása érdekében felhívjuk minden vendégünk figyelmét, hogy a tó partjától maximum 50 méterre lehet eltávolodni, kivétel a tó területének elhagyása a nagykapuhoz vezető úton.
   3. Távozáskor az ügyeletes Halőr engedélyével lehet behajtani a horgászálláshoz. A bepakolás a Halőr engedélye után kezdhető meg. Autó horgászálláson történő parkolásakor már nem lehet bevetett készség a horgászálláson
   4. A horgászokhoz érkező látogatók járműveikkel nem hajthatnak az állásokhoz, azokat az adott álláshoz tartozó parkolóban kell leállítani
   5. A horgászok és látogatók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a tó teljes területén a tulajdonos kamerával megfigyelt területeket hozott létre
   6. A hallal való kíméletlen bánásmód, a természet károsítása, a szabályok be nem tartása a kaúció elvesztésével, súlyosabb esetben a Területi engedély azonnali visszavonásával jár.
   7. A tavon kizárólag sporthorgászat engedélyezett, halat elvinni szigorúan TILOS!
   8. Kötelező halkíméleti eszközök: sűrű szövésű nagyméretű merítőháló, megfelelő minőségű peremes (minimum 5 cm magas) pontymatrac, merev rudas szivacsos lebegő és zárható mérlegelőzsák és elegendő mennyiségű propolisz tartalmú sebkezelő.
   9. Sebfertőtlenítésre kizárólag propolisz tartalmú sebkezelő használható. Ilyen sebkezelő a tavon is vásárolható. A sebkezelés elmulasztása, vagy nem megfelelő (propolisz tartalom nélküli) szer használata súlyos szabályszegésnek minősül, mely a horgászat azonnali betiltását eredményezi.
   10. A pontymatrac megfelelőségét az ügyeletes Halőr ellenőrzi. Amennyiben hiányosságot észlel, abban az esetben a horgászat nem kezdhető meg.
   11. A 16 kg-ot meghaladó egyedsúlyú pontyok megfogása esetén, még a visszaengedése előtt, azonnal értesíteni kell az ügyeletes Halőrt a +36 20 249 2192 telefonszámon.
   12. A kifogott halakat fotózás után azonnal vissza kell engedni. TILOS a kifogott halat pontyzsákban és egyéb haltároló eszközökben tárolni.
   13. A kifogott halakat TILOS állva fotó Guggolva, állandóan a pontymatrac felett tartva, a legnagyobb körültekintéssel szabad fotózni.
   14. Minden kifogott hal esetében kötelező a pontymatrac, mérlegelőzsák és az előírt sebfertőtlenítő használata. Ennek elmulasztása a horgászat azonnali megtiltását eredmé A pontymatracot és mérlegelőzsákot használat előtt minden esetben bőségesen be kell vizezni, szükség esetén a felhevült matracot le kell hűteni.
   15. Bevetett készségeket őrizetlenül hagyni szigorúan TILOS!
   16. Horgászat során kizárólag ún. elhagyós végszerelék használható. Az ólom elhagyását nem szabad gátolni pl. forgókapcsok használatával sem. Az ólom maximális súlya 120 gramm lehet.
   17. Főzsinórként és dobóelőtét zsinórként kizárólag monofil zsinór használható. A főzsinór maximális vastagsága 0.35-as, minimális mérete 0,28 lehet. Leadcore zsinór maximális hossza 1 méter
   18. Horgászatra csak szakáll nélküli horog használható minimum 4-es méretben. Ezen szabály betartását folyamatosan ellenőrizzük a bevetett készségek szúrópróbaszerű kivetetésével. Ezen szabály megszegése súlyos szabálysértésnek minősül!
   19. A tavon feederbotos horgászat csak keszeg és kárász horgászatára engedélyezett. Ebben az esetben a maximális horogméret 10-es, maximális előke vastagság, 0,10, csalizásra csak élőcsali (csonti, pink stb.) használható. 3,5 lbs botnál erősebb és 4 méternél hosszabb bot kizárólag etetésre használható.
   20. 1-től fél 10 állásig lévő állásokon engedélyezett a behúzás a tó képzeletbeli felezővonaláig. 10-től 15-ös állásig csak a dobós horgászat engedé Ezeken az állásokon csónak használata csak etetésre (reggel és este 1-1 alkalommal), bójázásra (horgászat kezdetén és végén) valamint elakadt szerelék kiszabadítására engedélyezett.
   21. Behúzás csónakkal, etetőhajó és halradar használata engedélyezett az 1-fél 10 állásokon.
   22. Minden csónakban tartózkodó személy köteles mentőmellényt viselni. Ennek elmulasztása esetén a Területi engedélyt azonnal bevonjuk.  A csónakban 18 év alatti személy egyedül nem, csak felnőtt kísérővel tartózkodhat.
   23. Éjszakánként a horgászállásokat minimum jelzőfénnyel meg kell világítani. Reflektorok használata a többi horgász zavarása nélkül engedé Világító testek vízfelület felé való irányítása TILOS!
   24. A vízen horgászok által elhelyezett jelölés kizárólag dőlőbójával engedélyezett, amit távozáskor ki kell szedni. A bennmaradt bójákat eltávolítjuk, azok sorsáért felelősséget nem vállalunk.
   25. Tavunkon a ragadozó halfajokra történő horgászat semmilyen formában nem engedé Ragadozó halakat kifogni tilos, véletlen akadás esetén megfogás után azonnal vissza kell engedni. Esetlegesen megfogott harcsát a tóba visszaengedni tilos! A zsákmányolt harcsát azonnal jelezni kell az ügyeletes Halőrnek, majd átadni számára élő állapotban.
   26. A halak bármilyen megjelölése, csonkítása szigorúan TILOS!
   27. Az esetlegesen súlyos egészség károsodást szenvedett halat azonnal jelenteni kell a halőrnek. Amennyiben a károkozás felróható a horgásznak, abban az esetben köteles megtéríteni az okozott kárt.
   28. A tavon kutyatáppal etetni és horgászni TILOS
   29. Áztatott magvak használata TILOS
   30. Magvak etetésre és horgászatra főzött és erjesztett állapotban használható A főtt és erjesztett magvaknak kézzel szétnyomhatóaknak kell lenni.
   31. A felhasználható etetőanyag mennyisége (magvak, kelletek, botlik) állásonként egész évben maximum 5 kg. Por alapú etetőanyag (method mix, grundbait mix) használata TILOS!
   32. A tó területén az ügyeletes Halőrök rendszeresen ellenőrzik a szabályok betartását, mely ellenőrzésnek minden horgász köteles alávetni magát.
   33. A szabályok be nem tartása a tóról való kitiltást eredményezheti
   34. Mindennemű lopási kísérlet, még ha meghiúsul is, azonnali rendőrségi feljelentést von maga után.
   35. Az idelátogató horgászok kötelezettséget vállalnak a természetvédelem és a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartására.
   36. A túlzott alkoholfogyasztás, a drogfogyasztás, a hangoskodás, illetve a horgásztársak zavarása azonnali kitiltást vonhat maga után.
   37. A tó személyzetének utasításait mindenki köteles betartani.

 

Szabályzatunkat az Ön gondtalan szórakozásának, pihenésének és a halállomány védelmének érdekében alkottuk meg.

Ha jól érezte magát nálunk, kérjük mondja el mindenkinek. Amennyiben hiányosságot tapasztalt, kérjük mondja el nekünk, hogy kijavíthassuk azt.

A tó területén mindenki saját felelősségére tartózkodik.

A vadaskertben élő állatok által okozott kárért nem áll módunkban felelősséget vállalni.