Pravidlá

Vadkantó pravidlá pre návštevníkov

Všeobecné pravidlá

 • V celom objekte je maximálna povolená rýchlosť 5 KM/H
 • Zákaz kúpania
 • Zavážanie je možné len s člnom, s elektromotorom. Spaľovacie motory zakázané.
 • Používanie člnu je na vlastnú zodpovednosť, záchrana vesta je prikázaná.
 • Bivakovanie, stanovanie alebo karavan povolený.
 • Nastražené montáže je povolené uskladňovať iba v uzavretých krabiciach alebo v bivakoch, z dôvodu výskytu chránenej zvery. Kŕmenie a zadržiavanie divej zvery je prísne zakázané!!!
 • Zákaz ničiť prírodu a okolie
 • Návštevníci sú povinní po sebe zanechať čisté miesto a všetky odpadky, vrátane cigaretových ohorkov.Zhromažďovanie smetí je povolené len nami určenými vrecami a pri odchode musia byť uzavreté.
 • Každý návštevník zanechá po sebe upratané a čisté lovné miesto.
 • Založenie ohňa alebo grilovanie povolené na vyznačených miestach. Vypiľovanie a vysekávanie porastov je prísne zakázané.
 • Neplnoletým vstup povolený len s doprovodom dospelej osoby.
 • Návšteva jazera so psom povolená, pes musí mať kôš a vodítko. Voľný pohyb psa po objekte je zakázaný.
 • Rezervovať miesto sa dá minimálne na 48 hodín
 • Striedanie rezervácii je každý deň na obed o 12,00 hod.
 • Miesta číslo 1,2,3,4,5,8,10,12, sú určené pre min. 2 osoby
 • Miesta číslo 6,7,9 sú učené aj jednotlivcom čiže jednej osobe.
 • Denné lístky sú bez rezervácie /sadnete si tam kde je voľné miesto/. Na denný lístok sa chytá od 06.00 do 18.00
 • Vjazdy a odchody do objektu sú povolené v týchto časoch: 00-08.00, 11.00-13.00, 17.00-19.00 pod dohľadom strážnika.
 • Vjazd vozidlami do “areálu” jazera k lovným miestam je možný len pri príchode na lovné miesto(pre vybalenie vecí potrebných k lovu) a následnom odchode z lovného miesta pri ukončení lovu. Medzi tým musí byť vozidlo od parkované na vyhradené parkoviská.
 • Strážnik je oprávnený kontrolovať pri podozrení privlastnenia úlovku osobné veci a auto návštevníka za účelom nájdenia neprávom privlastneného úlovku. Návštevník je povinný mu túto kontrolu umožniť.
 • K rybárom prichádzajúci návštevníci musia zaparkovať na vyhradenom mieste
 • Počas návštevy jazera je možné opustiť areál raz za deň a to 16.00 – 18.00. Iný termín je potrebné si zajednať so strážnikom 2hodiny pred odchodom.
 • Všetci návštevníci sú oboznámený a vedomí, že celý objekt je sledovaný kamerovým systémom.
 • Povolený je len lov metódou „chyť a pusť“ bez možnosti privlastnenia úlovku.
 • Nedodržanie pravidiel bude mať za následok odobraťie rybáského lístka a nevrátenie depozitu.
 • Návštevník je povinný používať veľký podberák a kvalitnú podložku
 • Kvalitu podložky pod ryby skontroluje a zhodnotí či vyhovuje naším pravidlám, ak nie nie je možné začať lov. Na jazere sa vypožičať v obmedzenom množstve podložka pod ryby za poplatok 3,25€ na deň.
 • Dezinfekčný prípravok je prikázané používať iba od výrobcu Nash Medi Carp Ultra. Nedodržanie tohto pravidla je vylúčenie z jazera a zákaz vstupu. Každý návštevník má možnosť zakúpiť si dezinfekčný prostriedok Nash Medi Carp Ultra u našich strážnikoch.
 • Fotenie je povolené len nad podložkou a rybu je nutné čo najrýchlejšie pustiť späť do vody, prechovávanie a sakovanie rýb je zakázané.
 • Fotenie úlovku je povolené len nad podložkou. Fotografovanie postojačky zakázané
 • Pri každom úlovku je potrebné použiť podložku a dezinfekčný prostriedok. Podložku pred použitím je potrebné namočiť alebo obliať vodou
 • Nahodené alebo vyvezené udice je prísne zakázané nechávať bez dozoru.
 • LEADCORE je povolený no maximálna dĺžka je 1 meter, hlavný vlasec musí byť monofil, pletená šnúra zakázaná, okrem použitia na montáže, montáže musia byť zhotovené tak aby olovo mohlo odpadnúť pri zamotaní alebo odtrhnutí vlasca.
 • Háčiky s protihrotom sú zakázané!!!
 • Dlhšie prúty ako 4 metre a je možne používať iba na feeder alebo na kŕmenie
 • Zavážanie je možné len s člnom, s elektromotorom, je povolené sonarovanie a vytyčovanie bójok.
 • Spaľovacie motory zakázané. S denným listkom je zakazané.
 • Každé lovné miesto ma na jazere vyznačené miesto patriace k lovnému miestu. Tieto lovné miesta treba prísne dodržiavať.
 • S denným lístkom bojkovanie nie je dovolené.
 • Každé lovné miesto má vyznačené svoj sektor. Nahadzovanie, vyvážanie do cudzieho sektoru je prísne zakázané.
 • Na viac dňovú návštevu jazera je možnosť používania vlastného člnu na zdolávanie bojkovanie kŕmenie atď.
 • Rybolov je možný non-stop, avšak v noci musí byť lovné miesto osvetlené.
 • Na člne je povinné používať záchranú vestu!!!
 • Na jazere sú povolené na označovanie lovného miesta iba tyčové bojky, ktoré pred odchodom musia byť odstranené z lovného miesta.
 • Lov na dravce je prísne zakázané.
 • Značenie rýb akýmkoľvek spôsobom je prísne zakázané!
 • Pri akomkoľvek poranení úlovku je potrebné to nahlásiť strážnikovi a spôsobenú škodu plne uhradiť.
 • Kŕmiť so psím krmivom je prísne zakázane.
 • Partikel povolený, ale musí byť správne spracovaný tak aby neohrozoval život rýb žijúcich v jazere
 • Limit kŕmenia – Partikel – od 1. Marca do 30. Apríla 5kg/deň/miesto, od 1. Mája do 30. Septembra 20kg/deň/miesto, od 1. Oktobra do 30. Novembra 5kg/deň/miesto.
 • Pri nedodržaní podmienok a pravidiel rybolovu je návštevník povinný okamžite revír opustiť V prípade odcudzenia úlovku bude na páchateľa podané trestné oznámenie PZ a bude mu zakázaný prístup do revíru.
 • Návštevník je povinný zdržať sa hlučného správania, vykrikovania a obťažovania iných rybárov.
 • Pravidlá jazera musí každý návštevník akceptovať a dodržiavať.

Rezervovanie lovného miesta je možné min. na 48 hodín. Ak si rezervujete na miesta ktoré sú určené pre dve osoby, musíte zaplatiť povolenie pre dve osoby. Rezerváciu treba potvrdiť 10 dní pred príchodom na lovné miesto mailom, alebo telefonicky. Ak rezerváciu nepotvrdíte, rezervácia bude zmazaná.
Ak ste sa u nás dobre cítili, prosíme Vás o to aby ste to povedali aj Vaším blízkym a kamarátom. Ak ste našli v našich pravidlách nejakú chybu alebo čomu nerozumiete dajte nám prosím vedieť aby  sme o tom vedeli. Za škody pôsobené divou zverou nezodpovedáme. Každý návštevník loví alebo navštevuje naše jazero na vlastnú zodpovednosť.