Pravidlá

Pravidlá pre návštevníkov Vadkantó.

Platí od 1. januára 2021

 

Všeobecné pravidlá:

 

 1. Maximálna povolená rýchlosť v celom areáli je 5 km/h
 2. Kúpanie v jazere je ZAKÁZANÉ!
 3. Na rybárske účely je ZAKÁZANÉ používať spaľovacie motory, možno použiť len elektromotor.
 4. Obytné autá, karavany a stany sú povolené
 5. Pre ochranu zvierat žijúcich v okolí je ZAKÁZANÉ voľne skladovať nadväzce s návnadou. Uskladňovať len v uzavretých boxoch alebo stanoch. Kŕmenie, odchyt a chov divej zveri je prísne ZAKÁZANÝ!!!
 6. Je ZAKÁZANÉ poškodzovanie porastov, prírody a zvierat
 7. Je ZAKÁZANÉ rozhadzovať semiačka, škrupiny zo semien a iné odpadky
 8. Každý musí zanechať lovné miesto čisté. Odpad sa zhromažďuje v plastovom uzatvárateľnom vreci.
 9. Ohniská a opekanie je povolené na lovných miestach pri dodržaní predpisov o ochrane pred požiarmi a len na vyhradenom ohnisku. Pre prípad možného požiaru je potrebné umiestniť vodu do 10-litrového vedra aby bola k dispozícií pre prípad potreby. V okolí jazera a pred ním je ZAKÁZANÉ zbierať drevo
 10. Deti do 16 rokov sa môžu v areáli celého jazera zdržiavať len v sprievode dospelého.
 11. Psy je možné priviesť do areálu jazera len s vodítkom a náhubkom, NIE JE dovolené ich voľný pohyb . Dovoz iných zvierat je prísne ZAKÁZANÝ.
 12. Rybárske miesta je možné rezervovať minimálne na 48 hodín
 13. Lovené miesta si môžu rezervovať minimálne dvaja rybári. Výnimkou sú lovné miesta Gáti 2 (6) a Sebi (1/2 10).
 14. Lovné miesta je možné obsadiť od 13:00 hod daného dňa, v deň odchodu je potrebné ich uvoľniť do 12:00 hod.
 15. Po vybalení rybárskej výbavy je potrebné autá zaparkovať na určené parkoviská. Lov rýb je možné začať až po odparkovaní vozidiel na parkovisko. Počas vykládky je povolené zastaviť na vytýčených pevných úsekoch. Vjazd na trávnaté plochy je povolený len vo veľmi výnimočných prípadoch. V mokrom, vlhkom (daždivom) počasí je ZAKÁZANÉ jazdiť na trávnaté plochy.
 16. Lovné miesta 1-5 na južnom konci priehrady, lovné miesta 6-1/2 10 na severnom konci priehrady, lovné miesta 10-12 odstavia svoje vozidlá na parkovisku pri vchode. Lovné miesta 14-15 odstavujú svoje vozidlá pri prístupovej ceste.
 17. Počas pobytu na jazere môžete areál jazera opustiť raz denne, medzi 10:00 a 14:00. Toto musí byť vopred dohodnuté so službukonajúcim porybným najmenej 2 hodiny pred zámerom odísť.
 18. Jazero sa nachádza v prírodnom parku. V záujme ochrany vlastného fyzického zdravia by sme chceli upozorniť všetkých našich hostí na skutočnosť, že sa môžu pohybovať maximálne 50 metrov od brehu jazera, s výnimkou opustenia priestoru jazera smerom k ceste k hlavnej bráne.
 19. Pri odchode k lovnému miestu môžete so súhlasom službukonajúceho porybného odviezť vozdilo k lovnému miestu. Balenie môže začať až po povolení porybného. Pri parkovaní auta na rybárskom odpočívadle už nemôžu byť prúty používané na lov, musia byť vytiahnuté z vody.
 20. Návštevníci prichádzajúci k rybárom nemôžu priviesť svoje vozidlá na lovné miesta, musia byť zaparkovaní na parkovisku patriacom k lovnému miestu.
 21. Rybári a návštevníci berú na vedomie a akceptujú, že majiteľ vytvoril priestory monitorované kamerou v celej oblasti jazera
 22. Kruté zaobchádzanie s rybami, poškodzovanie prírody, nedodržiavanie pravidiel má za následok stratu zálohy, v závažnejších prípadoch okamžité odobratie miestneho rybárskeho povolenia.
 23. Na jazere je povolený len športový rybolov, privlastnenie rýb je prísne ZAKÁZANÝ!
 24. Povinná výbava na ochranu rýb: veľký kaprársky podberák s hustou sieťkou, kvalitná kaprová podložka s okrajom alebo kolíska (minimálne 5 cm vysokým ), pevná prechovávacia sieťka s plavákmi, dostatočné množstvo dezinfekcie na ošetrenie rán s obsahom propolisu.
 25. Na dezinfekciu rany možno použiť len ošetrenie rán predpísané majiteľom jazera. Dezinfekciu je možné zakúpiť u porybného. Neošetrenie rany a starostlivosti o ranu sa považuje za závažné porušenie pravidiel, ktoré má za následok okamžitý zákaz lovu rýb.
 26. Vhodnosť vaničky / kolísky pre rybolov kontroluje službukonajúci porybný . Ak sa zistí nedostatok, rybolov v takom prípade nemôže začať.
 27. V prípade ulovenia kapra s hmotnosťou nad 15 kg je potrebné to ihneď oznámiť službukonajúcemu porybnému na čísle +36 20 249 2192, a to ešte pred je vrátením späť do vody.
 28. Ulovenú rybu treba ihneď po odfotení pustiť naspäť. Ulovené ryby je ZAKÁZANÉ sakovať v kaprových sieťkach a iných zariadeniach na uskladnenie rýb.
 29. Fotografovanie sa s ulovenou rybou v stoji je ZAKÁZANÉ. Fotografovanie je možne pri neustálom v drepe/ na kolenách s rybou držanou ponad vaničku/ kolísku s maximálnou opatrnosťou.
 30. Pre všetky ulovené ryby je povinné používanie kolísky/vaničky, vážiaceho saku a predpísaného dezinfekčného prostriedku na rany. Pre nedodržanie tohto postupu je okamžité ukončenie rybolovu. Pred použitím je potrebné všetky potrebné vaničky/ kolísky a taktiež vážiace saky dostatočne namočiť do veľkého množstva vody a v prípade potreby ochladiť čerstvou vodou vaničku/kolísku.
 31. Ponechanie nahodených prútov bez dozoru je prísne ZAKÁZANÉ!
 32. Počas rybolovu sa môže používať len tzv. odpadávací systém koncovej montáže. Nesmie sa zabrániť odpadnutiu olova, napr. ani pomocou rotačných svoriek. Maximálna hmotnosť olova môže byť 120 gramov.
 33. Ako hlavné a aj odhodové(šokové) šnúry možno použiť iba monofilné šnúry. Použitie spletanej šňúry je zakázané. Maximálna hrúbka hlavného vlasca je 0,35, minimálna hrúbka je 0,26mm. Maximálna dĺžka olovenej šnúry je 1 m
 34. Na rybolov je možné použiť iba háčiky bez protihrotu. Iný háčik je možné použiť len vtedy, ak bol protihrot stlačený kliešťami tak, aby sa dal ľahko vytočiť z úst ryby bez poranenia. Dodržiavanie tohto pravidla je neustále kontrolované našimi rybárskymi strážnikmi .
 35. Prúty tvrdšie ako 3,5 lbs a dlhšie ako 4 metre môžu byť použité len na kŕmenie. Zákaz dĺžky prútov neplatí pre feeder prúty.
 36. Na lovných miestach od 1 do 1/2 10 je dovolené vyvážať až po pomyselnú deliacu polčiaru jazera. Od lovného miesta 10 až 15 je povolený len lov na náhod. Na týchto lovných miestach je použitie člnov povolené len na kŕmenie (raz ráno a raz večer), na označenie lov.miesta bójkami (na začiatku a na konci lovu) a na uvoľnenie uviaznutej ulovenej ryby a pod.
 37. Vyvážanie člnom, vyvážacou loďkou a používanie sonaru/ radarom je povolené na lovných miestach 1 až ½ 10.
 38. Všetky osoby na člne musia mať záchrannú vestu. V prípade, že tak neurobí, miestne rybárske povolenie bude okamžite odobraté. Osoba mladšia ako 18 rokov nemôže byť na lodi sama, iba v sprievode dospelej osoby
 39. V noci musia byť rybárske miesta osvetlené minimálnym počtom svetelným indikátorom. Použitie reflektorov je povolené bez rušenia ostatných rybárov. Smerovanie svetelných telies smerom k vodnej hladine je ZAKÁZANÉ!
 40. Značenie lovných miest na vode rybármi je povolené len tyčovou bójkou, ktorú je potrebné pri odchode vybrať z vodnej plochy. Zvyšné bóje odstránime, za ich osud nezodpovedáme.
 41. Na našom jazere nie je povolený lov dravých druhov rýb v žiadnej forme. Prípadne ulovené sumce je zakázané vracať spať do jazera! Uloveného sumca treba ihneď nahlásiť službukonajúcej Rybárskej stráži a následne mu ho odovzdať živého.
 42. Akékoľvek označovanie alebo mrzačenie rýb je prísne ZAKÁZANÉ!
 43. Ryby, u ktorých mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia, je potrebné ihneď nahlásiť rybnému hospodárovi. Ak škodu zavinil rybár, v tom prípade je povinný vzniknutú škodu nahradiť.
 44. Kŕmenie psími granulami a lovenie s nimi je jazere ZAKÁZANÉ
 45. Používanie len prednamočených neuvarených semien, zŕn je ZAKÁZANÉ
 46. Semená môžu byť použité varené a fermentované na kŕmenie a rybolov. Uvarené a fermentované semená musia byť možné rozdrviť ručne, musia byť mäkké.
 47. Množstvo krmiva na kŕmenie (semená, pelety, boilesi) je maximálne 5 kg na lovné miesto počas celého roka. Používanie krmiva na báze prášku (method mix, groundbait mix) je ZAKÁZANÉ!
 48. V areáli jazera službukonajúca rybárska stráž pravidelne kontroluje dodržiavanie pravidiel, ktoré musí dodržiavať každý rybár.
 49. Nedodržanie pravidiel bude mať za následok okamžité vykázanie z jazera.
 50. Akýkoľvek pokus o krádež, aj keď sa nepodarí, bude mať za následok okamžité hlásenie polície.
 51. Hosťujúci rybári sa zaväzujú dodržiavať písané a nepísané pravidlá ochrany prírody a kultúrneho správania
 52. Nadmerná konzumácia alkoholu, užívanie drog, hlučnosť alebo vyrušovanie kolegov rybárov môžu mať za následok okamžité vykázanie z areálu jazera.
 53. Každý sa musí riadiť pokynmi personálu jazera.

 

 

Vytvorili sme naše pravidlá pre vašu bezstarostnú zábavu, relax a ochranu rybích obsádok.

 

Ak ste sa s nami u nás dobre cítili, povedzte to všetkým. Ak ste našli nedostatok, dajte nám vedieť, aby sme ho mohli napraviť.

 

Každý sa zdržiava v areáli jazera na vlastné nebezpečenstvo.

 

Za škody spôsobené zvieratami žijúcimi v parku nemôžeme niesť zodpovednosť.