Cenník

Cenník:

 • dospelý 24 hod. (2 prúty) – 7000 Ft/os (22,50€/os)
 • povelenka na viac ako 4 dni 6000 Ft/os (20,00€/os)
 • Lov na tretí prút je možny za príplatok 1000 Ft/os/deň (3,5€/os/deň)
 • denný dospelý lístok (2 prúty) – 6000 Ft/os (20,00€/os)
 • detský lístok do 14 rokov zdarma – polovený jeden prút na plavanú
 • mladežnícka povolenka (vek od 14 do 18 rokov) 50% zľava na povolenku
 • doprovodný lístok – 2000 Ft/os/deň (6,50€/os/deň) (tento lístok nepovoľuje lov)
 • návštevný lístok 1000 Ft/os (tento lístok nepovoľuje lov rýb)
 • rezervácie nad 24h majú v cene balíček palivového dreva, ďalší balík je za 1000Ft (3,25€)
 • prenájom člnu – 1000 Ft/deň (3,5€/deň)
 • prenájom záchranej vesty 500Ft/miesto (2€/miesto)
 • prenájom podložky pod ryby 500Ft/miesto (2€/miesto)
 • povolenky pre dospelých na denný lístok alebo  24. hodinový lístok obsahuje jeden smetný sak.
 • Ďalšie kusy sa môžu dokúpiť za 500Ft (2€)
 • pri príchode na svoje lovné miesto, je povinosťou zaplatiť depozit 5000Ft/miesto (16€/miesto).
 • Depozit sa loviacemu nevráti naspäť ak nedodrží pravidlá – nedoržanie poriadku na lovnom mieste, chovanie zvery, prísliš hlučná spoločnosť,….
 • Pri viac početnej (min. 10 os.)  rezervácií nášho jazera požiadajte o cenovú ponuku!